SIP/ SMD 封裝 (1-10W)

SIP/ SMD 封裝 (1-10W)

幸康提供各種採用 SIP / SMD 封裝的 DC-DC 轉換器,輸入範圍有 2:1 和 4:1,並配有連續短路保護、穩壓和非穩壓輸出。

4:1 Input Range

Model Power Input Voltage Output Voltage Features Dimensions (Inch)
  EC3SAW 3W 18~75V, 9~36V 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V 1.5KVDC Isolation
Input UVP
0.86x0.36x0.44(SIP8)
NEW EC3SAWH 3W 18~74V, 9~36V 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V 3KVDC Isolation 0.86x0.36x0.44(SIP8)
  EC4SAW 6W 18~75V, 9~36V 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V 1.5KVDC Isolation 0.86x0.36x0.44(SIP8)
NEW EC4SAWH 6W 18~74V, 9~36V 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V 3KVDC Isolation 0.86x0.36x0.44(SIP8)
  EC5SAW 10W 18~75V, 9~36V 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V 3KVDC Isolation 0.87x0.37x0.47(SIP8)

2:1 Input Range

Model Power Input Voltage Output Voltage Features Dimensions (Inch)
  EC2SA 2W 18~36V, 36~75V, 4.5~9V, 9~18V 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V 1.5KVDC Isolation
Input UVP
0.86x0.36x0.44(SIP8)
  EC3SA 3W 18~36V, 36~75V, 4.5~9V, 9~18V 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V 1.5KVDC Isolation
Input UVP
0.86x0.36x0.44(SIP8)

Unregulated

Model Power Input Voltage Output Voltage Features Dimensions (Inch)
  EC1TAN 1W 10.8~13.2V, 21.6~26.4V, 4.5~5.5V 12V, 15V, 5V 1KVDC Isolation 0.46x0.24x0.40(SIP4)
0.46x0.30x0.40(SIP4)
  EC1SAN 1W 10.8~13.2V, 21.6~26.4V, 4.5~5.5V 12V, 15V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V 1.5KVDC Isolation 0.77x0.24x0.40(SIP7)
0.77x0.28x0.40(SIP7)
0.54x0.36x0.29(SMD)
0.64x0.36x0.29(SMD)
  EC2SAN 2W 10.8~13.2V, 21.6~26.4V, 4.5~5.5V 12V, 15V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V 1KVDC Isolation 0.77x0.28x0.40(SIP7)
  EC2SANH 2W 10.8~13.2V , 21.6~26.4V, 4.5~5.5V 12V, 15V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V 3KVDC Isolation 0.77x0.28x0.40(SIP7)

手冊下載

填寫以上資訊並送出,即代表您同意幸康電子股份有限公司的隱私權政策。您也可以修改電子郵件裡的個人偏好設定,並隨時取消訂閱我們。

本網站會在您的電腦中放置我們的Cookie,幫助我們優化網站介面與使用者體驗。您進入此網站及表示同意Cookies的使用。

OK